De agenda voor 2020 is vanwege Covid-19 leeg gemaakt. Mochten er toch nog activiteiten gaan plaatsvinden dan zullen jullie hier via FB of nieuwsbrief over worden geinformeerd.

Dit is de privacyverklaring van Toerclub Heerenveen, gevestigd te Heerenveen (Postbus 843, 8441 BL) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40003707, hierna te noemen: `de Vereniging`

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers           
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • Secretaris (ledenadministratie)
 • Penningmeester
 • Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Lidnummer
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Het verrichten en versturen van aankopen
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Maat (Kleding)
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Penningmeester
 • Algemeen lid bestuur: PR en Communicatie
 • Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Uitvoering van de overeenkomst. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt het nieuwe lid gewezen op het feit dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrieven. Zolang als men aangemeld is. Een (nieuw) lid kan zich te allen tijde afmelden.
 • E-marketingtools
 • Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Sponsoren
 • Andere verenigingen
 • Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
 • Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
 • Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Verantwoordelijke:        Secretaris: Carin de Jong - Boersma      

  E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Telefoonnummer:          06-50230660     

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

   

  Winterseizoen 

  In de periode van september t/m maart wordt er iedere zondagochtend op de mountainbike getraind.

  Vanaf begin september starten de wekelijkse reguliere trainingstochten vanuit Oranjewoud.
  Opening van het winterseizoen doen we vaak op met MTB-parcours van Appelscha.


  Startlocatie: Alle trainingstochten starten om 09.15u op de parkeerplaats aan de Konigin Julianalaan (nabij nr. 92) te Oranjewoud. Bekijk hier de locatie op een kaart.

  Algemene info:
  We trainen met een A-groep, B-groep en een C-groep.
  - De A-groep: gevorderde rijders (voorrijder wordt aangewezen)
  - De B-groep: (enig) ervaren rijders (voorrijders: Paul Toes, Beate Zwartepoorte, Lyco Sieberinga, Karin Zomers of Johan Steenhuizen)
  - De C-groep: beginnende rijders (voorrijder: Franke de Ruiter, Peter Dral en Rob Meijnen)

  Bij onvoldoende deelname worden de groepen samengevoegd en de snelheid aangepast.

  Er wordt zoveel als mogelijk op onverharde paden gereden in de omgeving (Oranjewoud, Oude- en Nieuwehorne, Katlijk, Jubbega, Wolvega, Ouwsterhaule, etc.). Afhankelijk van de weersgesteldheid en de (kwaliteit van) de ondergrond kan de af te leggen afstand variëren van 35 tot ongeveer 55 km per ochtend. Als eindtijd hanteren we ca. 11.30u-12.00.

  N.b. We zoeken voor het winterseizoen nog een aantal voorrijder 
  Voorrijden is ontzettend leuk om te doen en helemaal niet moeilijk. Het voorrijden hoeft niet wekelijks maar zal per toerbeurt worden afgewisseld (onderlinge afstemming). Lijkt het je leuk om te doen, stuur dan een mail naar de secretaris. Indien je twijfelt, bijv. omdat je geen ervaring hebt in voorrijden of omdat je nog vragen hebt, stuur ook dan gerust een mail (graag zelfs!), want motivatie is belangrijker dan ervaring. Wij zullen er uiteraard voor zorgen dat je de benodigde kennis en ervaring krijgt (bijv. door te 'proefvoorrijden' samen met bestaande rijders).
  In de periode van april t/m september wordt er twee- à driemaal per week op de racefiets getraind: iedere week op dinsdagavond, iedere week op donderdagavond en eens per maand op zondagochtend.

  Startlocatie: Alle trainingstochten starten bij restaurant de Koningshof, Prinsenweg 1, Heerenveen. Bekijk hier de locatie op een kaart.

  Algemene info: De groepleiders besluiten gezamenlijk rond 18:00 uur of een trainingsrit wegens het weer afgelast wordt. Dit wordt dan op de website vermeld en bij de trainingsritten hieronder wordt bij de betreffende datum aangegeven als de rit afgelast wordt! Ook op Facebook wordt de afgelasting van de trainingsrit vermeld.

  We trainen met een A-groep, B-groep en een C-groep.
  - De A-groep rijdt een gemiddelde snelheid van 30 km/u of hoger, kruissnelheid 30-34 km/u
  - De B-groep rijdt een gemiddelde snelheid van 28 á 29 km/u, kruissnelheid 28-32 km/u
  - De C-groep is uitstekend geschikt voor de beginnende fietser en voor fietsers die het wat kalmer aan willen doen. Daardoor is hier geen gemiddelde snelheid aangegeven.
  Onder kruissnelheid die snelheid wordt verstaan die je gedurende langere tijd kunt volhouden (dit is dus iets anders dan de maximum snelheid die je kunt fietsen). De gemiddelde snelheid is niet meer dan een indicatie van de snelheid: dit is zeer afhankelijk van de route die er gereden wordt en van de weersomstandigheden.

  Bij onvoldoende deelname worden de groepen samengevoegd en de snelheid aangepast. Afhankelijk van de weersgesteldheid en het tijdstip van zonsondergang kan de af te leggen afstand variëren van 45 tot ongeveer 80 km per avond.

  Elke groep heeft een leider die de route bepaalt, tijdig en duidelijk de richting aangeeft (aan de voorrijders) en zorg draagt voor het bijeenhouden van de groep. Bij een grote groep fietsers kan hij iemand aanwijzen om in de staart van de groep te fietsen. Deze persoon kan d.m.v. een fluit een signaal geven aan de leider.
  De leider van een groep heeft tevens een EHBO-setje en telefoon bij zich t.b.v. calamiteiten.


  Bekijk hier (alvast) de routes!

  Dinsdagavond (vanaf 4 april 2017) en donderdagavond (vanaf 6 april 2017):
  Er wordt getraind in een A-, B1-, B2- en een C-groep. Let op de verschillende starttijden!
  Starttijden:
  - A-groep: start 18.45 uur.
  - B1-groep: start 18.45 uur.
  - B2-groep: start 19.00 uur.
  - C-groep: start 19.00 uur.

  Wegkapiteins:
  - Klaas Luinenburg (A-groep)
  - Siep Luinenburg (A-groep)
  - Marius Reinders (A/B-groep)
  - Arjen Verduin (B/C-groep)
  - Jos Bakker (B/C-groep)
  - Andre Sluiter (B/C-groep)
  - Eddy Boom (B/C-groep)
  - Henk Huver (C-groep)
  - Vacature (alle groepen)
  De B-groep rijdt zoveel mogelijk de beschreven route. De A- en C-groep kunnen de route naar eigen inzicht en tempo aanpasssen.

  Opmerkingen:
  - Zijn er voldoende fietsers aanwezig om een A-groep te vormen dan wordt een leider aangewezen, anders sluiten de A-fietsers zich aan bij de B-groep en fietsen de snelheid van die groep.
  - De B groep is gesplitst in B1 en B2, er wordt dan ook zowel gestart om 18.45 uur als om 19.00 uur. Zijn er om 18.45 uur te weinig B-rijders dan wordt er gewacht tot 19.00 uur, aansluiten bij de A-groep is niet wenselijk. Om 19.00 uur start de B2-groep en eveneens de C-groep, A-rijders die 18.45 uur niet halen kunnen eveneens meedoen met de B2-groep van 19.00 uur, het tempo wordt gehandhaafd op B-niveau.  Toerclub Heerenveen
  Postbus 843
  8448 PK Heerenveen

  IBAN: NL98 RABO 0136 3681 66 t.n.v. Toerclub Heerenveen
  Website: www.tch.frl
  E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.