Op zondag 4 oktober 2020 was alweer onze 2e trainingsrit mountainbiken. De opkomst was beide keren ca 20-24 personen en heel mooi verdeelt over 3 groepen in A, B en C tempo. Met deze groepsgrote gaat het goed in het bos, wanneer de groepen te groot worden is er meer overlast voor de wandelaars.

We zullen met z’n allen er voor moeten zorgen om deze overlast te beperken om sluitingen van bospercelen te voorkomen. Zoals bekend heeft It Fryske Gea de Ketlikerheide afgesloten voor fietsers. Vanuit de club is er contact opgenomen met It Fryske Gea voor een gesprek om tot een oplossing te komen voor alle partijen. Zodra hier iets over bekend is laten we dat weten en in tussentijd verzoek we jullie hier niet te fietsen, de boete’s zijn nl vors.

Op de website staat weer een mooie route (nr7) vermeld, gefietst door de B groep met als voorfietser Marius.

Langs deze weg ook een bedankje voor alle overige voorfietsers die zich altijd weer inzetten voor de club.