Op 2 april 2019 start het wegseizoen voor de racefiets. In de periode van april t/m september wordt er twee- à driemaal per week op de racefiets getraind: iedere week op dinsdagavond en op donderdagavond en op nog nader te bepalen zondagen.

Startlocatie: Alle trainingstochten starten bij restaurant de Koningshof, Prinsenweg 1, Heerenveen.

We trainen met een A-groep, B-groep en een C-groep.

  • De A-groep start om 18.45 uur en rijdt een gemiddelde snelheid van 30 km/u of hoger, kruissnelheid 30-34 km/u
  • De B1-groep start om 18.45 uur en rijdt een gemiddelde snelheid van 28 á 29 km/u, kruissnelheid 28-32 km/u
  • De B2-groep start om 19.00 uur en rijdt een gemiddelde snelheid van 25 á 28 km/u, kruissnelheid 26-30 km/u
  • De C-groep start om 19.00 uur en is uitstekend geschikt voor de beginnende fietser en voor fietsers die het wat kalmer aan willen doen. Daardoor is hier geen gemiddelde snelheid aangegeven.

De genoemde snelheden zijn richtlijnen, naar mate het seizoen vordert, en de conditie en techniek van de fietsrijder steeds beter wordt, kan het zijn dat de snelheden iets zullen gaan oplopen.

Elke groep heeft een wegkapitein die de route bepaalt, tijdig en duidelijk de richting aangeeft (aan de voorrijders) en zorg draagt voor het bijeenhouden van de groep. Bij een grote groep fietsers kan hij iemand aanwijzen om in de staart van de groep te fietsen. Deze persoon kan d.m.v. een fluit een signaal geven aan de leider.
De leider van een groep heeft tevens een EHBO-setje en telefoon bij zich t.b.v. calamiteiten.

Het rijden in groepen vraagt wel de nodige discipline, er wordt netjes met 2 naast elkaar gefietst en netjes achterelkaar. Het door geven van berichten van voor naar achter en vice versa gebeurd op een rustige en duidelijke manier, het is niet de bedoeling dat iedereen begint te schreeuwen dit zorgt voor onrust binnen het peloton maar ook bij de medeweggebruiker.