Wat zijn de voordelen om lid te worden van de Toerclub Heerenveen:
- automatisch lid van de NTFU
- korting bij NTFU-toertochten
- grote kans op een startkaart voor de fiets-11-stedentocht
- verzekerd voor schade/ongeval
- toerfiets evenementen programma van de NTFU
- 2 maal in de week in clubverband trainingsritten
- 6 maal per jaar NTFU-fietssport magazine
- korting op spinning gedurende de winterperiode
- van oktober t/m maart in clubverband ATB trainingen/tochten
 
Verenigingsjaar: 1 januari t/m 31 december
Opzeggen lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk voor 1 december bij de ledenadministratie
Contributie: 1 januari t/m 31 december: voor A-leden (hoofdlid) 60,00 euro, voor B-leden (gezinslid) 55,00 euro, 
voor M-leden 31,00 euro en voor Donateurs 10,00 euro.
Voor septemberleden (lid van 1 september lopend jaar tot 31 december volgend jaar) bedraagt de contributie 90,00 euro waarvan 30,00 euro bij inschrijving en 60,00 euro per machtiging in januari.
 
NTFU-Verzekering 2016:
Als lid van de NTFU ben je automatisch verzekerd tegen o.a. materiele schade aan je fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval. Je bent niet alleen verzekerd tegen schade tijdens een NTFU-evenement, maar ook als je alleen of met clubgenoten gaat fietsen. Bovendien is de schadeverzekering in heel Europa geldig. De verzekering is persoonsgebonden. Heb je meerdere fietsen, b.v. een racefiets en een moutainbike, dan hoef je ze niet allebei te verzekeren. Je bent verzekerd voor de fiets waarop je op dat moment rijdt.
 
Wat valt onder de standaarddekking van de fietsverzekering van de NTFU?
Fietsschadeverzekering:
Maximale uitkering per gebeurtenis 1.000 euro schade aan de fiets.
Persoonlijke eigendommen 115 euro. Eigen risico 45 euro per gebeurtenis.
Ongevallenverzekering:
Verzekerde bedragen: Ingeval van overlijden door een ongeval 2.500 euro. Bij blijvende invaliditeit door een 
ongeval 7.000 euro.
Rechtsbijstandverzekering:
Voorwaarden: De fietsschade- en de rechtsbijstandverzekering gelden tijdens het toerfietsen. De ongevallenverzekering geldt alleen tijdens NTFU-evenementen.
 
Aanvullende verzekering naar hogere bedragen is mogelijk. Zie voor meer informatie het TEP 2011 boek blz. 20 en 21. Zie ook: www.ntfu.nl/fietsverzekering.
 
Schade-aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij onze penningmeester of te downloaden via de site van de NTFU.