In de periode van april t/m september wordt er twee- à driemaal per week op de racefiets getraind: iedere week op dinsdagavond, iedere week op donderdagavond en eens per maand op zondagochtend.

Startlocatie: Alle trainingstochten starten bij restaurant de Koningshof, Prinsenweg 1, Heerenveen. Bekijk hier de locatie op een kaart.

Algemene info: De groepleiders besluiten gezamenlijk rond 18:00 uur of een trainingsrit wegens het weer afgelast wordt. Dit wordt dan op de website vermeld en bij de trainingsritten hieronder wordt bij de betreffende datum aangegeven als de rit afgelast wordt! Ook in de whats app groep TCH-Afgelastingen wordt de afgelasting van de trainingsrit vermeld.

We trainen met een A-groep, B-groep en een C-groep.
- De A-groep rijdt een gemiddelde snelheid van 30 km/u of hoger, kruissnelheid 30-34 km/u
- De B-groep rijdt een gemiddelde snelheid van 28 á 29 km/u, kruissnelheid 28-32 km/u
- De C-groep is uitstekend geschikt voor de beginnende fietser en voor fietsers die het wat kalmer aan willen doen. Daardoor is hier geen gemiddelde snelheid aangegeven.
Onder kruissnelheid die snelheid wordt verstaan die je gedurende langere tijd kunt volhouden (dit is dus iets anders dan de maximum snelheid die je kunt fietsen). De gemiddelde snelheid is niet meer dan een indicatie van de snelheid: dit is zeer afhankelijk van de route die er gereden wordt en van de weersomstandigheden.

Bij onvoldoende deelname worden de groepen samengevoegd en de snelheid aangepast. Afhankelijk van de weersgesteldheid en het tijdstip van zonsondergang kan de af te leggen afstand variëren van 45 tot ongeveer 80 km per avond.

Elke groep heeft een leider die de route bepaalt, tijdig en duidelijk de richting aangeeft (aan de voorrijders) en zorg draagt voor het bijeenhouden van de groep. Bij een grote groep fietsers kan hij iemand aanwijzen om in de staart van de groep te fietsen. Deze persoon kan d.m.v. een fluit een signaal geven aan de leider.
De leider van een groep heeft tevens een EHBO-setje en telefoon bij zich t.b.v. calamiteiten.


Bekijk hier (alvast) de routes!

Dinsdagavond  en donderdagavond:
Er wordt getraind in een A-, B1-, B2- en een C-groep.
Starttijden:
- A-groep: start 18.45 uur.
- B1-groep: start 18.45 uur.
- B2-groep: start 18.45 uur.
- C-groep: start 18.45 uur.

Wegkapiteins:
- Klaas Luinenburg (A-groep)
- Siep Luinenburg (A-groep reserve)
- Marius Reinder (B-groep)
- Jos Bakker (B-groep)-
- Edwin van Slooten (B-groep reserve)
- Eddy Boom (B/C-groep)

- Rob Meijen (C-groep)

- Vacature (alle groepen)
De B-groep rijdt zoveel mogelijk de beschreven route. De A- en C-groep kunnen de route naar eigen inzicht en tempo aanpasssen.

Opmerkingen:
- Zijn er voldoende fietsers aanwezig om een A-groep te vormen dan wordt een leider aangewezen, anders sluiten de A-fietsers zich aan bij de B-groep en fietsen de snelheid van die groep.
- De B groep fiets maximaal 2 uur. Indien er voldoende fietsers zijn voor 2 B-groepen kan er voor gekozen worden dat een groep langer fiets dan 2 uren. De C-groep fiets maximaal 50 tot 60 km (max 2,5 uur)