Bekijk hieronder de routes van de racefietstrainingen. Gedurende (de rest van) het seizoen zal de lijst op de website blijven staan.

Klik op het link-icoontje achter de route om deze online te bekijken en downloaden(er opent in een popup). Je kunt deze tevens downloaden en op je eigen GPS-apparaat zetten. Klik hier als je alle routes in één keer wilt downloaden.

Check deze pagina regelmatig, routes worden met enige regelmaat bijgewerkt, deze regels zijn vetgedrukt

Datum Richting Lengte Route Nr Kaart
2-4-2019 W 51Km De Knipe, Luxwoude, Nijehaske, Haskerhorne, Ouwsterhaule, Rohel, Rotstergaast 46
4-4-2019 O 52Km Oranjewoud, Nieuwehorne, Gorredijk, Tijnje, Haskerdijken 45
9-4-2019 O 55Km Luxwoude, Tijnje, Terwispel, Lippenhuizen, Jubbega, Tjongervallei, Buitenweg, Nieuwehorne, Katlijk, Tjaarda 44
11-4-2019 N 54Km Terband, Hooivaartsbrug, Akkrum, Aldeboarn, Tijnje, Luxwoude 43
16-4-2019 W 57km Het Meer, Ziekenhuis, Oudehaske, Haskerhorne, Scharsterbrug, Richting Langweer, Idskenhuizen, Spannenburg, Follega, Lemmer, Echtenerbrug 42
18-4-2019 NO 63Km Het Meer, >Langezwaag, Gorredijk, Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Boornbergum, De Veenhoop, Nes, Haskerdijken , Heerenveen 41
23-4-2019 O 63km Langezwaag, Gorredijk, Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Oltererp, ri Ureterp, Hemrik, langs de vaart naar Jubbega, Bontebok, Katlijk, Oranjewoud 40
25-4-2019 Z 55km Tjaarda, Oudeschoot, Kooiweg, Nijelamer, Oldelamer, Munnekeburen, Scherpenzeel, Slijkenburg, Bantega, Delfstrahuizen, Sintjohannesga, Heerenveen 39
30-4-2019 ZO 67km Oranjewoud, Katlijk, Bontebok, Jubbega Sportvelden, Hoornsterzwaag, Donkerbroek-’t West, Makkinga, Elsloo, Zandhuizen, De Hoeve, Oldeholtpade, Oudeschoot 38
2-5-2019 NW 60km Het Meer, Ziekenhuis, Nieuwebrug, Akkrum, Jirnsum, Poppenwier, Tersoal, Sibrandabuorren, Gauw, Offingawier, Sneek, Joure, Oudehaske 37
7-5-2019 N 71km IBF, Terband, Hooivaartsbrug, van Sminiawei, Akkrum, Grou, Eagum, Wergea, Swichum, Wirdum, Wytgaard, Reduzum, Jirnsum, Akkrum, Leeuwarderstraatweg 36
9-5-2019 W 76km Abe Lenstrastadion, Ziekenhuis, Haskerhorne, Scharsterbrug, Spannenburg, Sloten, Balk, Nijemirdum, Lemmer, Bantega, Delfstrahuizen, Rotstergaast, Nieuweschoot, De Zanden, Rottumerweg 35
14-5-2019 ZW 72km Haskerhorne, Lemmer, Rutten, Schoterzijl, Langelille, Delfstrahuizen, Rotstergaast 34
16-5-2019 Z 71km Tjaarda, Wolvega, Sasburg, Oldemarkt, Basse, Tuk, Witte Paarden, De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade, Mildam, Oranjewoud 33
21-5-2019 O 75km Bontebok, Jubbega, Hoornsterzwaag, Donkerbroek, tuincentrum Haule, Waskemeer, Bakkeveen, Frieschepalen, Ureterp, Selmien, Beetsterzwaag, Nij Beets, Luxwoude 32
23-5-2019 W 85km Abe Lenstrastadion, Ziekenhuis, Joure, Sneek, Scharnegoutum, Reahûs, De Kliuw, Nijland, Blauhûs, Westhem, Piekesyl, Nijezijl, IJlst, Sneek, Joure, Oudehaske 31
28-5-2019 NO 79km Abe Lenstrastadion, Ziekenhuis, Nieuwebrug, Grou, Wartena, Oudega Sm, Opeinde, Drachten, Beetsterzwaag, Gorredijk, Terwispel, Langezwaag, Het Meer 30
30-5-2019 ZW 76km Oudeschoot, Nijelamer, Sonnega, Spanga, Ossenzijl, De Weerribben, Steenwijkerwold, Willemsoord, Blesdijke, Sasbrug, Wolvega, Oudeschoot 29
4-6-2019 ZO 79km Tjaarda, Oldeberkoop, Makkinga, Langedijke, Wateren, Vledder, Fredriksoord, De Eese, Willemsoord, Vinkega, Wolvega, Oudeschoot 28
6-6-2019 ZO 76km Tjaarda, Katlijk, Jubbega, Hoornsterzwaag, Donkerbroek, Prandinga, Oosterwolde, Langedijke, Elsloo, De Hoeve, Wolvega, Oudeschoot 27
11-6-2019 NO 77km IBF, Terband, Gersloot, Tijnje, Boornbergum, Selmien, Drachtster Compagnie, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen, De Stripe, Klein Groningen, langs vaart naar Gorredijk, Bontebok, Het Meer 26
13-6-2019 NW 80km Abe Lenstrastadion, Ziekenhuis, Nieuwebrug, Akkrum, Jirnsum, Flansum, Dearsum, Wiuwert, Jeth, Mantgum, Jorwert, Hijlaard, Jellum, Weidum, Wytgaard, Reduzum, onder A32 door, Eagum, Grou, Akkrum, Tjalleberd, Industrieterrein Lidl, Het Meer 25
18-6-2019 W 85km Rottumerweg, Rottum, Lemmer, Nijemirdum, Oudemirdum, Mirns, Rijs, Balk, Sloten, Spannenburg, Scharsterbrug, Haskerhorne, Heerenveen 24
20-6-2019 ZO 78km Tjaarda, Nieuwehorne, Oldeberkoop, Zorgvlied, Doldersum, ri Boijl, Vledderveen, Wilhelminaoord, ri Nijensleek, De Eese, Steggerda, De Hoeve, Oldeholtpade, Mildam, Oudeschoot, Tjaarda 23
25-6-2019 ZW 80km Oudeschoot, Rotstergaast, Langs de Tjonger, Delfstrahuizen, Schoterzijl, Kuinre, ri Luttelgeest, Oosterringweg, ri Bant, Schoterweg, Schoterpad, Lemmer, Spannenburg, Idskenhuizen, Haskerhorne, Heerenveen 22
27-6-2019 W 80km Oudeschoot, Nieuweschoot, Rottum, Rohel, Scharsterbrug, Spannenburg, Tjerkgaast, Balk, Harich, Oudega, Elahuizen, Woudsend, Spannenburg, Haskerhorne 21
2-7-2019 Z 80km Oudeschoot, Wolvega, Blesdijke, Paasloo, Weerribben, Wetering, Scheerwolde, Giethoorn, Onna, Steenwijk, De Eese, Peperga, Wolvega, Ter Idzard, Oudeschoot 20
4-7-2019 NW 79km Nieuweschoot, Oudehaske, Scharsterbrug, Spannenburg, Woudsend, om Hommerts heen, Jutrijp, door Sneek, Scharnegoutum, Gauw, Sibrandabuorren, Tersoal, Poppenwier, Jirnsum, Grou, Akkrum, Nieuwebrug 19
9-7-2019 NO 82km IBF, Tjalleberd, Tijnje, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Selmien, Ureterp, Dr.Compagnie, Drachten, De Wilgen, De Veenhoop, Aldeboarn, Nieuwebrug, Heerenveen 18
11-7-2019 ZO 75km Het Meer, Luxwoude, Nij Beets, Beetsterzwaag, Selmien, Ureterp, Wijnjewoude, De Stripte, Haule, Donkerbroek, Hoornsterzwaag, Jubbega, Bontebok, Het Meer 17
16-7-2019 ZO 71km Katlijk, Nieuwehorne, Twijtel, Nijeberkoop, Elsloo, Ri Appelscha, langs Kale Duinen, Wateren, Doldersum, langs Boschoord, Noordwolde, De Hoeve, Oldeholtpade, Ter Idzard, Oranjewoud 16
18-7-2019 ZO 65km Oranjewoud, Mildam, Nijeholtpade, Oldeholtpade, De Hoeve, Witte Paarden, Tuk, Basse, Oldemarkt, Sasbrug, Wolvega, Oudeschoot 15
23-7-2019 NO 69km Het Meer, Luxwoude, Hooivaart, Aldeboarn, Goëngahuizen, richting de Veenhoop, Warniahuizen, Poppenhuizen, de Ripen, Nij Beets, richting de Veenhoop, Boornbergum, Rolbrêge, Terwispel, Luxwoude, Het Meer, Heerenveen 14
25-7-2019 ZO 65km Oudeschoot, Oldeholtpade, De Hoeve, Zandhuizen, Elsloo, Makkinga, Donkerbroek-‘t West, Jubbega Sportvelden, Bontebok, Oranjewoud 13
30-7-2019 NO 63km Het Meer, Bontebok, Jubbega, Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Nij Beets, De Veenhoop, Aldeboarn, Hooivaart, Luinjeberd, Terband, IBF 12
1-8-2019 ZO 58km Langezwaag, Gorredijk, Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Olterterp, ri Ureterp, Hemrik, langs de vaart naar Jubbega, Bontebok, Katlijk, Oranjewoud 11
6-8-2019 ZO 55km De Knipe, Bontebok, Nieuwehorne, Oldeberkoop, Noordwolde, Wilhelminaoord, De Eese, de Blesse, Wolvega, Oudeschoot 10
8-8-2019 N 58km IBF, Tjalleberd, Aldeboarn, Akkrum, Terherne, Akmaryp, Snikzwaag, Joure, Haskerhorne, Ouwsterhaule, Sintjohannesga, Rottum, Heerenveen 9
13-8-2019 W 50km Nieuweschoot, Rottum, Rotsterhaule, Rohel, Ouwsterhaule, Joure, Broek, Goingarijp, Akmarijp, Joure, Industriepark Heerenveen-West 8
15-8-2019 Z 55km Tjaarda, Oudeschoot, Kooiweg, Nijelamer, Oldelamer, Munnekburen, Scherpenzeel, Spanga, Slijkenburg, Bantega, Delfstrahuizen, Sintjohannesga, Heerenveen 7
20-8-2019 ZW 51km Nieuweschoot, Rottum, Tjonger, Delfstrahuizen, Langelille, Oldelamer, Nijelamer, Nijeholtwolde, Ter Idzard, Mildam, Oranjewoud 6
22-8-2019 NO 58km Oudeschoot, Oldeholtwolde, Oldeberkoop, Tjongervallei, Jubbega, Gorredijk, Terwispel, Luxwoude, Heerenveen 5
27-8-2019 O 53km De Knipe, Bontebok, Gorredijk, Terwispel, Tijnje, Gersloot, PG.Otterweg, Luinjeberd 4
29-8-2019 W 48km Oudeschoot, Rotstergaastweg, Rotstergaast, Rohel, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Vegelinsoord, Haskeruitgang 3
3-9-2019 W 47km Nieuweschoot, Rottum, Sintjohannesga, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Joure, Businesspark West, H'veen-Noord, Terband, Tjalleberd, Luxwoude, De Knipe, Het Meer 2
5-9-2019 NO 50km Terband, Hooivaartsbrug, De Deelen, Gersloot, Tijnje, Gorredijk, Oudehorne, Nieuwehorne, Katlijk, Oranjewoud 1