Tijdens de ledenvergadering op maandag 25 januari 2016 hebben drie TCH-leden een bijzondere oorkonde mogen ontvangen. Henk Huver ontving uit handen van onze secretaris de oorkonde en het predicaat “erelid”. Zijn tomeloze inzet (5 jaar als secretaris en ruim 15 jaar als voorzitter) werden door de aanwezige leden met een staande ovatie beloond! Daarnaast mochten twee leden de titel “Lid van verdienste” ontvangen. Peter Dral voor zijn (coördinerende) inzet op het gebied van ATB en Jan Postma voor het organiseren van de jaarlijkse Pro Toertocht en zijn inzet als algemeen bestuurslid. Naast deze drie leden mag niet onvermeld blijven dat ook Auke Bakker al jaren lid van verdienste is voor zijn bijdrage aan het bestuur als penningmeester. TCH is Henk, Peter, Jan en Auke bijzonder dankbaar!
Erelid Henk Huver
Erelid Henk Huver
Lid van verdienste Jan Postma
Lid van verdienste Jan Postma
Lid van verdienste Peter Dral
Lid van verdienste Peter Dral